(1)
Rahmawati, D.; Panca Adi, I. P.; Semarayasa, I. K. Minat Peserta Didik Dalam Mengikuti Pembelajaran PJOK Pada Masa Pandemi Covid-19. IJST 2021, 2, 27-31.