[1]
Imelda Nur Aryanti and Rusnilawati 2022. Model Blended Learning Berbantuan Video Animasi Meningkatkan Hasil Belajar IPA dan Sikap Kemandirian Siswa. Jurnal Edutech Undiksha. 10, 2 (Dec. 2022), 302–310. DOI:https://doi.org/10.23887/jeu.v10i2.53529.