[1]
., N.L.P.K.T.D., ., D.I.M.T.S.M. and ., I.K.S.S. 2015. PENGARUH MODEL SNOWBALL THROWING BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF TERHADAP HASIL BELAJAR IPA. Jurnal Edutech Undiksha. 3, 1 (Jul. 2015). DOI:https://doi.org/10.23887/jeu.v3i1.5596.