[1]
., N. P.A.S., ., D.I.M.T.S.M. and ., I.K.S.M. 2015. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK BERBANTUAN VIDEO PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA KELAS VIII. Jurnal Edutech Undiksha. 3, 1 (Jul. 2015). DOI:https://doi.org/10.23887/jeu.v3i1.5610.