(1)
., I. M. P. A.; ., P. D. A. A. G. A.; ., D. I. W. R. S. PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF DENGAN MODEL WATERFALL PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VII . j. edutech. 2015, 3.