(1)
., I. K. B. A. C. K.; ., D. I. D. K. T.; ., I. K. S. S. PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VIII SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DI SMP NEGERI 6 SINGARAJA. j. edutech. 2015, 3.