(1)
., I. W. A.; ., D. D. P. P.; ., L. P. P. M. S. M. PENGEMBANGAN E-LEARNING DENGAN MODEL WATERFALL PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VIII . j. edutech. 2015, 3.