., K. L. A. J., ., D. K. P., & ., L. P. P. M. S. (2015). PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN IPA DENGAN MODEL ADDIE UNTUK SISWA KELAS IX SEMESTER GANJIL DI SMP LABORATORIUM UNDIKSHA SINGARAJA . Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). https://doi.org/10.23887/jeu.v3i1.4833