Imelda Nur Aryanti, & Rusnilawati. (2022). Model Blended Learning Berbantuan Video Animasi Meningkatkan Hasil Belajar IPA dan Sikap Kemandirian Siswa. Jurnal Edutech Undiksha, 10(2), 302–310. https://doi.org/10.23887/jeu.v10i2.53529