., N. . P. A. S., ., D. I. M. T. S. M., & ., I. K. S. M. (2015). PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK BERBANTUAN VIDEO PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA KELAS VIII. Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). https://doi.org/10.23887/jeu.v3i1.5610