., I. M. P. A., ., P. D. A. A. G. A., & ., D. I. W. R. S. (2015). PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF DENGAN MODEL WATERFALL PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VII . Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). https://doi.org/10.23887/jeu.v3i1.5660