., K. S., ., D. K. P., & ., D. I. D. K. T. (2015). PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF PELAJARAN IPA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SMP NEGERI 6 SINGARAJA . Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). https://doi.org/10.23887/jeu.v3i1.5705