., I. K. B. A. C. K., ., D. I. D. K. T., & ., I. K. S. S. (2015). PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VIII SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DI SMP NEGERI 6 SINGARAJA. Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). https://doi.org/10.23887/jeu.v3i1.5708