., P. A. D. P., ., I. K. S. M., & ., D. I. M. T. S. M. (2015). PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GI (GROUP INVESTIGATION) BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF TERHADAP HASIL BELAJAR IPA. Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). https://doi.org/10.23887/jeu.v3i1.5866