., M. A. P. D. ., ., D. D. P. P., & ., D. K. P. (2015). PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VIII SEMESTER GENAP DI SMP NEGERI 7 SINGARAJA . Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). https://doi.org/10.23887/jeu.v3i1.5891