., K. D., ., I. K. S. M., & ., D. I. M. T. S. M. (2015). PENGEMBANGAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM PROSES EVALUASI HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VIII SEMESTER GENAP DI SMP NEGERI 1 SINGARAJA. Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). https://doi.org/10.23887/jeu.v3i1.6213