., M. A. P. D. .; ., D. D. P. P.; ., D. K. P. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VIII SEMESTER GENAP DI SMP NEGERI 7 SINGARAJA. . Jurnal Edutech Undiksha, [S. l.], v. 3, n. 1, 2015. DOI: 10.23887/jeu.v3i1.5891. Disponível em: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JEU/article/view/5891. Acesso em: 19 may. 2024.