., K. L. A. J., ., D. K. P. and ., L. P. P. M. S. (2015) “PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN IPA DENGAN MODEL ADDIE UNTUK SISWA KELAS IX SEMESTER GANJIL DI SMP LABORATORIUM UNDIKSHA SINGARAJA ”, Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). doi: 10.23887/jeu.v3i1.4833.