., I. G. H. P., ., D. K. P. and ., I. K. S. S. (2015) “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dengan Model ADDIE Untuk Siswa Kelas VII Semester Genap Tahun Pelajaran 2014-2015 Di SMP Negeri 1 Banjar”, Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). doi: 10.23887/jeu.v3i1.5605.