., P. A. D. P., ., I. K. S. M. and ., D. I. M. T. S. M. (2015) “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GI (GROUP INVESTIGATION) BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF TERHADAP HASIL BELAJAR IPA”, Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). doi: 10.23887/jeu.v3i1.5866.