., N. P. A. P., ., D. K. P. and ., L. P. P. M. S. M. (2015) “PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF IPA DENGAN MODEL 4D UNTUK SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 7 SINGARAJAJA ”, Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). doi: 10.23887/jeu.v3i1.5870.