., K. D., ., I. K. S. M. and ., D. I. M. T. S. M. (2015) “PENGEMBANGAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM PROSES EVALUASI HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VIII SEMESTER GENAP DI SMP NEGERI 1 SINGARAJA”., Jurnal Edutech Undiksha, 3(1). doi: 10.23887/jeu.v3i1.6213.