[1]
N. P. J. D. Wulan, I. I. W. Suwatra, and I. N. Jampel, “PENGEMBANGAN MEDIA PERMAINAN EDUKATIF TEKA-TEKI SILANG BERORIENTASI PENDIDIKAN KARAKTER PADA MATA PELAJARAN IPS”, j. edutech., vol. 7, no. 1, pp. 66–74, Aug. 2019.