[1]
I. K. B. A. C. K. ., D. I. D. K. T. ., and I. K. S. S. ., “PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VIII SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DI SMP NEGERI 6 SINGARAJA”, j. edutech., vol. 3, no. 1, Jul. 2015.