Wulan, N. P. J. D., I. I. W. Suwatra, and I. N. Jampel. “PENGEMBANGAN MEDIA PERMAINAN EDUKATIF TEKA-TEKI SILANG BERORIENTASI PENDIDIKAN KARAKTER PADA MATA PELAJARAN IPS”. Jurnal Edutech Undiksha, vol. 7, no. 1, Aug. 2019, pp. 66-74, doi:10.23887/jeu.v7i1.20009.