putra, I. N. A., I. N. Jampel, and I. G. W. Sudatha. “PENGEMBANGAN MULTIMEDIA FLASHCARD UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK DI TK NEGERI PEMBINA SINGARAJA”. Jurnal Edutech Undiksha, vol. 6, no. 1, July 2018, pp. 30-39, doi:10.23887/jeu.v6i1.20260.