., K. L. A. J., D. K. P. ., and L. P. P. M. S. . “PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN IPA DENGAN MODEL ADDIE UNTUK SISWA KELAS IX SEMESTER GANJIL DI SMP LABORATORIUM UNDIKSHA SINGARAJA ”. Jurnal Edutech Undiksha, vol. 3, no. 1, Mar. 2015, doi:10.23887/jeu.v3i1.4833.