Janatul Aliah, and I Gusti Ayu Tri Agustiana. “Media Pop-Up Book Subtema Keberagaman Budaya Bangsaku Muatan IPS Kelas IV SD”. Jurnal Edutech Undiksha, vol. 10, no. 2, Dec. 2022, pp. 323-31, doi:10.23887/jeu.v10i2.49656.