., I. G. H. P., D. K. P. ., and I. K. S. S. . “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Dengan Model ADDIE Untuk Siswa Kelas VII Semester Genap Tahun Pelajaran 2014-2015 Di SMP Negeri 1 Banjar”. Jurnal Edutech Undiksha, vol. 3, no. 1, July 2015, doi:10.23887/jeu.v3i1.5605.