., N. . P. A. S., D. I. M. T. S. M. ., and I. K. S. M. . “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK BERBANTUAN VIDEO PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA KELAS VIII”. Jurnal Edutech Undiksha, vol. 3, no. 1, July 2015, doi:10.23887/jeu.v3i1.5610.