., I. K. B. A. C. K., D. I. D. K. T. ., and I. K. S. S. . “PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VIII SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DI SMP NEGERI 6 SINGARAJA”. Jurnal Edutech Undiksha, vol. 3, no. 1, July 2015, doi:10.23887/jeu.v3i1.5708.