., N. P. A. P., D. K. P. ., and L. P. P. M. S. M. . “PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF IPA DENGAN MODEL 4D UNTUK SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 7 SINGARAJAJA ”. Jurnal Edutech Undiksha, vol. 3, no. 1, Aug. 2015, doi:10.23887/jeu.v3i1.5870.