., M. A. P. D. ., D. D. P. P. ., and D. K. P. . “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) BERBANTUAN MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VIII SEMESTER GENAP DI SMP NEGERI 7 SINGARAJA”. Jurnal Edutech Undiksha, vol. 3, no. 1, Aug. 2015, doi:10.23887/jeu.v3i1.5891.