., K. D., I. K. S. M. ., and D. I. M. T. S. M. . “PENGEMBANGAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM PROSES EVALUASI HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VIII SEMESTER GENAP DI SMP NEGERI 1 SINGARAJA”. Jurnal Edutech Undiksha, vol. 3, no. 1, Nov. 2015, doi:10.23887/jeu.v3i1.6213.