1.
. IKBACK, . DIDKT, . IKSS. PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS VIII SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DI SMP NEGERI 6 SINGARAJA. j. edutech. [Internet]. 2015 Jul. 31 [cited 2024 Apr. 19];3(1). Available from: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JEU/article/view/5708