[1]
Darma, K.A., Yoda, I.K. and Sudarmada, I.N. 2017. PENGARUH PELATIHAN SLALOM DRIBBLINGTERHADAP KELINCAHAN DAN VO2MAKS SISWA PESERTA EKSTRAKURIKULER SEPAK BOLA. Jurnal Ilmu Keolahragaan Undiksha. 5, 1 (Feb. 2017), 1–11. DOI:https://doi.org/10.23887/jiku.v4i2.7896.