DHANAMJAYA, I. N. K.; SUDIANA, I. K.; ARSANI, N. L. K. A. PENGARUH PELATIHAN SIDE JUMP SPRINT DAN QUICK LEAP TERHADAP DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI PADA SISWA PESERTA EKSTRAKURIKULER BULUTANGKIS. Jurnal Ilmu Keolahragaan Undiksha, [S. l.], v. 4, n. 3, 2016. DOI: 10.23887/jiku.v4i3.14907. Disponível em: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJIK/article/view/14907. Acesso em: 7 dec. 2023.