ZULBAHRI, Z.; ASTUTI, Y.; ., E.; ., P.; ., D. PENGEMBANGAN MEDIA BELAJAR PJOK PADA MATERI SENAM LANTAI (ARTISTIK). Jurnal Ilmu Keolahragaan Undiksha, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 86–91, 2020. DOI: 10.23887/jiku.v8i2.30253. Disponível em: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJIK/article/view/30253. Acesso em: 22 sep. 2023.