RAHMAN, A. A.; SUDIANA, I. K.; TISNA, G. D. Profil Cabang Olahraga Pencak Silat Kabupaten Badung 2019. Jurnal Ilmu Keolahragaan Undiksha, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 82–88, 2022. DOI: 10.23887/jiku.v10i1.46514. Disponível em: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJIK/article/view/46514. Acesso em: 5 mar. 2024.