SEMBIRING, A. P.; AGUNG PARWATA, I. G. L.; WIJAYA, M. A. Tingkat Kedisplinan Atlet Cabang Olahraga Permainan pada Masa Adaptasi Kebiasan Baru. Jurnal Ilmu Keolahragaan Undiksha, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 215–222, 2023. DOI: 10.23887/jiku.v10i3.47378. Disponível em: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJIK/article/view/47378. Acesso em: 29 nov. 2023.