Darma, K. A., Yoda, I. K. and Sudarmada, I. N. (2017) “PENGARUH PELATIHAN SLALOM DRIBBLINGTERHADAP KELINCAHAN DAN VO2MAKS SISWA PESERTA EKSTRAKURIKULER SEPAK BOLA”, Jurnal Ilmu Keolahragaan Undiksha, 5(1), pp. 1–11. doi: 10.23887/jiku.v4i2.7896.