[1]
I. K. Winata, “Upaya Peningkatan Kinerja Guru IPA Dalam Melaksanakan Pembelajaran Pada Siswa Kelas XI Melalui Pembinaan in House Training”, j. penelit. dan pengemb. pendidik., vol. 5, no. 2, pp. 257–262, Jul. 2021.