Arnawa, I. N., and I. M. D. Setiawan. “Flipped Classroom Berbantuan Google Classroom Terhadap Hasil Belajar Matematika Berdasarkan Tingkat Computer Self-Efficacy”. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan, vol. 5, no. 1, Feb. 2021, pp. 34-42, doi:10.23887/jppp.v5i1.29737.