Setiani, A., M. Hendri, and D. P. Rasmi. “Persepsi Peserta Didik Terhadap LKPD Terintegrasi STEM Pada Materi Suhu Dan Kalor”. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan, vol. 5, no. 2, July 2021, pp. 287-93, doi:10.23887/jppp.v5i2.33476.