., K. M. A. D. Y., ., D. I. M. T. S. M., & ., P. R. U. S. (2017). PENGARUH PERMAINAN TRADISIOAL ENGKLEK TERHADAP KEMAMPUAN ANAK DALAM MENGENAL ANGKA PADA KELOMPOK B DI TK BAYU KUMDHALA BUBUNAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha, 5(2), 127–136. https://doi.org/10.23887/paud.v5i2.11592