., K. M. A. D. Y., ., D. I. M. T. S. M. and ., P. R. U. S. (2017) “PENGARUH PERMAINAN TRADISIOAL ENGKLEK TERHADAP KEMAMPUAN ANAK DALAM MENGENAL ANGKA PADA KELOMPOK B DI TK BAYU KUMDHALA BUBUNAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017”, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha, 5(2), pp. 127–136. doi: 10.23887/paud.v5i2.11592.