[1]
K. T. Mahartini and I. N. Suastika, “Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian Berbasis Tri Kaya Parisudha pada Kurikulum 2013 untuk Pendidikan Anak Usia Dini”, PAUD, vol. 10, no. 1, pp. 84–92, Jul. 2022.