., K. M. A. D. Y., D. I. M. T. S. M. ., and P. R. U. S. . “PENGARUH PERMAINAN TRADISIOAL ENGKLEK TERHADAP KEMAMPUAN ANAK DALAM MENGENAL ANGKA PADA KELOMPOK B DI TK BAYU KUMDHALA BUBUNAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017”. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha, vol. 5, no. 2, July 2017, pp. 127-36, doi:10.23887/paud.v5i2.11592.