NUREKSAIN KAANUTAN SESURATAN AKSARA BALI NGANGGEN NOTO FONT LAN APLIKASI WANTUAN PAPAN KETIK MULTILING O KEYBOARD

I Made Dwi Antara Jaya, I Ketut Paramarta, I B Rai

Abstract


Tetilikan puniki matetujon mahbahang (1) Paletan-paletan nyurat aksara Bali nganggen Noto Font ring aplikasi Multiling O Keyboard, (2) Kaanutan sesuratan aksara Bali ring uger-uger pasang lan wangun ring aplikasi Multiling O Keyboard (3) Kaluwihan lan kakirangan Noto Font lan aplikasi Multiling O Keyboard. Jejering tetilikan puniki Noto Font lan aplikasi wantuan Multiling O Keyboard. Panandang tetilikan puniki kaanutan sesuratan pasang lan wangun aksara Bali sakadi wangun, genah, sukat sane nenten nganutin pasang aksara Bali. Kramaning tetilikan sane kaanggen kramaning pratiaksa lan kramaning dokumentasi. Data tureksa sane kaanggen indentifikasi data, reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data lan panyutetan. Pikolih tetilikan minakadi (1) paletan nyurat aksara Bali nganggen Noto Font lan aplikasi Multiling O Keyboard sane kadownload lan tata cara nganggen aplikasi marupa nlatarang panujuh nyurat aksara Bali ring aplikasi (2) Kaanutan sesuratan aksara Bali ring uger-uger pasang lan wangun saking aplikasi Multiling O Keyboard, minakadi sesuratan genah, wangun, lan sukating aksara Bali sane nenten manut ring uger-uger pasang lan wangun aksara Bali  (3) Kaluwihan Noto Font lan aplikasi prasida nyurat online, marupa media sosial, taler kakirangannyane wantah prasida nganggen ring HP OS android versi  6.0 munggah lan nenten prasida nyurat offline.    

Kruna Jejaton: Noto Font, aplikasi aksara Bali

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpbb.v6i2.20336

Article Metrics

Abstract view : 772 times
PDF file view : 13859 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali Undiksha indexed by:

 Crossref
Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.