MUSTIKA PAAJAH-AJAHAN PAWATEKAN SAJERONING “PUPULAN SATUA BAWAK BASA BALI” KAWIAN I GDE DHARNA

I Ketut Yasa, I.B.Putra Manik Aryana, I Ketut Paramarta

Abstract


Tetilikan puniki matetujon nlatarang: (1) wangun jroning karya sastra, lan (2) mustika paajah-ajahan pawatekan. Jejering tetilikan, pupulan satua bawak basa Bali kawian I Gde Dharna. Penandang tetilikan, wangun jroning karya sastra, lan mustika paajah-ajahan pawatekan. Tetilikan nganggen kramaning  dokumentasi, ngwacen, lan nyatet ri kala mupulang data wangun jroning karya sastra, lan mustika paajah-ajahan pawatekan. Data tureksa sane kanggen: (1) reduksi data; (2) nlatarang data; lan (3) panyutetan (verifikasi). Pikolih tetilikan pupulan satua bawak basa Bali kawian I Gde Dharna, sakadi: (1) wangun jroning karya sastra wenten pitu, sakadi: murda, unteng, pragina, rerawatan, lelintihan, pangresep, lan piteket. (2) Mustika paajah-ajahan pawatekan kapolihang 18, sakadi: sradha bhakti, arjawa, awiwahara, tinut sesana, teleb makarya, ngawi parindikan anyar, sida ngraga, nenten minayang sesamen jana, rasa meled uning, dharma negara, tresna negara, ngajiang kawagedan, masawitra, santi rasa, anteng ngwacen, ulati pawongan, ulati palemahan, lan  tinut swadharma.

 

Kruna jejaton: Mustika Paajah-ajahan Pawatekan, Satua Bawak.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpbb.v5i2.20608

Article Metrics

Abstract view : 180 times
PDF file view : 5021 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Bahasa Bali Undiksha indexed by:

 Crossref
Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.